Missie Sjoerd Daniels Foundation

Op zoek naar onderzoek met impact

De doelstelling van de Sjoerd Daniels Foundation is om financiële ondersteuning te bieden aan wetenschappelijk onderzoek naar vroegopsporing en behandeling van slokdarmkanker.

Aangezien het bestuur zelf niet werkzaam is in de medische wereld is het in eerste instantie begonnen dit netwerk te creëren en op te bouwen om zodanig een goede afweging te maken in de keuze van een onderzoek.

Sinds begin 2021 zijn we actief ons netwerk aan het bouwen binnen de wetenschap en belangengroepen van patiënten. We hebben o.a. contacten gelegd bij DUCG, dit is een onafhankelijke adviesraad van wetenschappers die sturing geven aan onderzoek naar slokdarmkanker. En ook bij SPKS, de patientenorganisatie voor slokdarmpatienten en hun naasten.

Dit doen we om drie redenen: een beeld krijgen van de onderzoeken die al lopen of opgestart worden, bepalen waar de behoefte ligt en medisch wetenschappelijke ondersteuning zoeken bij de selectie van het onderzoek.

Onze conclusie tot nu toe is dat er een aantal interessante onderzoeken zijn of worden opgestart maar dat deze soms zo fundamenteel van aard zijn dat de toepasbaarheid binnen drie jaar onzeker is. We richten ons vizier liever op onderzoeken die eerder toegepast kunnen worden op patiënten.

Op advies van specialisten en onderzoekers zijn we daarom gestart met het proces om onderzoekers bij de Foundation een subsidie te laten aanvragen. Hierdoor kunnen we het proces helemaal zelf beheersen en ook bepalen aan welke criteria een onderzoek moet voldoen.

We rekenen op jullie begrip dat we de besteding van ons fonds zeer zorgvuldig aanpakken. Dit kost tijd maar moet wel leiden tot een optimale doelmatigheid. Het is voor ons belangrijk dat we de juiste keuzes maken in waar het geld van de donateurs aan besteed wordt en dat dit aansluit bij de visie die Sjoerd had toen hij met veel passie de Foundation oprichtte.

Inmiddels hebben we in 2023 een 1e donatie gedaan van 50.000 euro aan het St. Antonius Ziekenhuis (zie meer informatie en video in het  nieuwsbericht). Ook in 2024 zullen we een subsidie call publiceren zodat onderzoekers bij ons een subsidie aanvraag kunnen indienen.  Op deze manier blijven we continu bezig om het geld dat we vanuit onze donateurs ontvangen hebben op een waardevolle manier in te zetten voor wetenschappelijk onderzoek naar slokdarmkanker.

Klik hier voor het subsidie call bericht.