Over Sjoerd Daniels Foundation

Foundation

De Sjoerd Daniels Foundation is op 10 augustus 2020 opgericht door Sjoerd Daniels, samen met enkele goede vrienden en collega’s. Gesteund door familie, vrienden en collega’s van Sjoerd strijdt de foundation voor het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en technologische innovatie naar de bestrijding, opsporing en behandeling van slokdarmkanker.

Slokdarmkanker

In 2019 kregen 2.536 mensen de diagnose slokdarmkanker, ruim 2% van het totaal aantal mensen met de diagnose kanker. Slokdarmkanker is nog steeds moeilijk te genezen. De 5-jaarsoverlevingskans is in 65 jaar gestegen van 11% naar 23%, maar is daarmee nog erg laag. De gevolgen van deze ziekte zijn heel ernstig, ook voor het leven ná een zware en risicovolle slokdarm- en maagoperatie. De 5-jaarsoverlevingskans na deze operatie is nog steeds maar 50%. Omdat de diagnose slokdarmkanker steeds vaker plaatsvindt, nog geen volledige genezing mogelijk is en de reguliere fondsen meer focussen op aandoeningen die vaker voorkomen, is extra aandacht en geld voor wetenschappelijk onderzoek juist nu noodzakelijk.

Meer informatie over slokdarmkanker is te vinden op kanker.nl.

Doel & Projecten

Momenteel is de Sjoerd Daniels Foundation samen met experts op het gebied van maag- en slokdarmkanker op zoek naar passende onderzoeken waaraan de foundation gaat bijdragen. Deze onderzoeken moeten gericht zijn op vroegopsporing van slokdarmkanker, bij jongere mensen, ondersteund door technische innovaties. Zodra wetenschappelijk onderzoek is geselecteerd, worden de namen en onderzoeksmaterialen gepubliceerd op deze website.