Websites met relevante informatie over slokdarmkanker

De multidisciplinaire Dutch Upper GI Cancer Group (DUCG) heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van zorg voor patiënten met een maag- of slokdarmtumor door klinisch en translationeel wetenschappelijk onderzoek te stimuleren, een platform te bieden voor onderlinge samenwerking en de multidisciplinariteit van patiëntenregistraties te faciliteren. 

SPKS biedt een netwerkorganisatie voor kankerpatiënten, hun partners en voor hun naaste omgeving. Zij brengt deze met elkaar in contact en behartigt hun belangen. Daarnaast geeft SPKS-voorlichting en bevordert zij wetenschappelijk onderzoek.

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is een onafhankelijk kennisinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg. De missie van IKNL is het reduceren van de impact van kanker. Dat doen we op basis van inzichten van real world data in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). 

In het rapport ‘Slokdarm- en maagkanker in Nederland‘ staan de belangrijkste kerncijfers van slokdarm- en maagkanker op een rij. (27 september 2021)

De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen is de officiële wetenschappelijke vereniging voor het specialisme MDL-ziekten. De statutair vastgelegde doelstellingen van de vereniging zijn de bevordering van de kennis over MDL-ziekten, de verbreiding van de belangstelling hiervoor alsmede de behartiging van de professionele en overige belangen van haar leden. 

Informatieve website over slokdarmkanker, verzorgd door de Maag Lever Darm Stichting. De site bevat ook een forum voor mensen met slokdarmkanker.

Artikel over onderzoek naar vroegopsporing van slokdarmkanker.